impressum

  Le Crobag impressum  

Impressum

Wydawca:

LE CROBAG GmbH & Co. KG

Gasstraße 18

D-22761 Hamburg

Tel.: 040-890 93 01

Fax: 040-890 93 190

E-Mail: mail(at)lecrobag.de

Internet: www.lecrobag.de  

 

Członkowie zarządu:

Friederike Stöver

Andrea Cipolloni

Stanislas Monheim

 

Forma prawna:

Spółka komandytowa,

Sąd rejonowy Hamburg,

HRA 83581

  

Komplementariusz:

Le Fournil de Frédéric

Neuhauser Backwaren

Vertriebs GmbH

  

Siedziba spółki:

Hamburg

  

Rejestr handlowy:

Sąd rejonowy Hamburg,

HRB 73350

  

Numer podatkowy:

41/640/02727

  

Wykluczenie odpowiedzialności

Informacje podawane na tej stronie są starannie sprawdzane i regularnie aktualizowane. Jednak brak jest gwarancji jeśli chodzi o zapewnienie kompletności i prawidłowości wszystkich danych w każdej chwili. Obowiązuje to w szczególności w przypadku łączy ("linków") do innych stron, pośrednich lub bezpośrednich. LE CROBAG wyklucza wszelką odpowiedzialność z tytułu szkód, które powstają bezpośrednio lub pośrednio wskutek tej strony o ile nie wynikają one z zaniedbania lub celowego działania LE CROBAG. Wszystkie dane mogą być zmieniane,  uzupełniane lub usuwane bez wcześniejszego  powiadomienia. 

 

Copyright

Zawartość, wizualizacja i układ strony są chronione prawem autorskim. Każda forma publicznej prezentacji, powielania, udostępniania i przetwarzania jest zabroniona i może mieć miejsce tylko za wyraźną zgodą LE CROBAG. LE CROBAG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność całości zawartości w szczególności tej od stron trzecich.

 

Projekt i koncepcja:

Agentur für Markenführung

LEGRAND & ROSENBOOM

www.legrand-rosenboom.de

  

© 2012 LE CROBAG GmbH & Co. KG

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie informacje bez żadnych gwarancji.

Stan luty 2019.